DANE TELEADRESOWE

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Myszków” Spółka z o.o.

ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki

tel.: (34) 314 83 95
tel./fax: (34) 314 87 33

sekretariat@prdm-myszkow.pl
prdm.myszkow@pro.onet.pl

LOKALIZACJA: WWW.PRDM-MYSZKOW.PL NASZE REALIZACJE

WYBRANE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W OKRESIE: 2012 r. - 2014 r.:

Nazwa zamówienia

Wartość zamówienia

(w zł)

                Zamawiający

Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka, Targowa w m. Pilica z przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w m. Biskupice - 2014 r. 4.703.220,52 Gmina Pilica
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudniki, Rudniki - "Osada Młyńska", Gmina Włodowice, Etap I, obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Kościuszki, Kamienna, Pomowska, Szkolna, Lipowa, Górnicza (część), Młyńska, Cegielniana oraz Rudniki - "Osada Młyńska" - 2013/2014 r. 3.671.690,22 Gmina Włodowice
Przebudowa drogi powiatowej Zawiercie - Zdów od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Zawierciu poprzez Rudniki - Włodowice - Rzędkowice - Zdów do granicy gminy Włodowice (etap II) - 2013 r. 3.468.108,44 Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu
Rozbudowa Targowiska Miejskiego w Żarkach - 2013/2014 r. 1.481.072,14 Gmina Żarki
Przebudowa drogi powiatowej nr 3802S od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 791 Lgota Górna - Gliniana Góra do skrzyżowania w m. Osiek od km 1+500 do 4+600 - 2014 r. 1.639.269,83 Powiatowy Zarzad Dróg w Myszkowie
Przebudowa dróg gminnych w Olsztynie stanowiących połączenie drogi powiatowej nr 1065 S z drogą krajową nr 46 - ul. Księcia Jerzego Lubomirskiego - 2013 r. 1.062.596,91 Gmina Olsztyn
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników oraz nakładki na drogach gminnych w Myszkowie - 2014 r. 1.108.472,75 Gmina Myszków
Przebudowa drogi powiatowej 1029S DK91 - Kłomnice Pacierzów - Karczewice - Garnek DW 786 gm. Kłomnice - 2013 r. 2.226.794,42 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Remont drogi powiatowej nr 1076K Krzeszowice - Gorenice - Olkusz na odcinkach od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1080K wraz z budową chodnika w miejscowości Gorenice, od miejscowości Gorenice do miejscowości Witeradów oraz na odcinku 140 mb ul. Dworskiej w Olkuszu od skrzyżowania z DW 791 - łączna długość 5 359 mb - 2013 r. 2.748.799,54 Zarząd Drogowy w Olkuszu
Odbudowa drogi powiatowej Nr 3801S odcinek Koziegłówki - Osiek od skrzyżowania z drogą powiatową 3803 S od km 1+600 do 4+900 - 2013 r. 2.149.355,15 Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Rozbudowa ul. Ogrodowej w Żarkach - 2013 r. 987.793,89 Gmina Żarki
Przebudowa ulicy Zbożowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - 2013 r. 1.147.344,66 Gmina Zawiercie
Budowa drogi w ulicy Kolejowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 2013 r. 1.794.251,10 Gmina Myszków
Odbudowa drogi powiatowej Nr 1016D odc. Mzurów - Niegowa od km 7+500 do km 9+850 - ETAP IV - 2013 r. 1.258.121,64 Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koziegłówki, ul. Śląska - 2013 r. 1.237.483,87 Gmina Koziegłowy
Remont drogi krajowej nr 46 odcinek Lgoczanka - Lgota Błotna od km 220+900 do km 225+100 - 2011/2012 r. 10.753.832,81 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0227T odcinek Włoszczowa - Konieczno od skrzyzowania z linią kolejową relacji Częstochowa - Kielce do skrzyżowania z drogą leśną w Koniecznie - 2012 r. 2.259.989,44 Powiat Włoszczowski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1029 S DK91 - Kłomnice Pacierzów - Karczewice - Garnek w km 0+612 - 2+987 (odc. Bartkowice - Pacierzów) i w km 5+850 - 6+553 (odc. w m. Karczewice), gmina Kłomnice - 2012 r. 4.277.317,76 Powiatowy Zarząd Dróg  w Częstochowie
Odbudowa drogi powiatowej Nr 1015 S odc. Mzurów - Dąbrowno od km 0+150 do km 1+850 - 2012 r. 994.339,24 Powiat Myszkowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Remont drogi gminnej Piaski - Pękowiec na odcinku 0+000 - 5+500 - 2012 r. 2.247.616,74 Gmina Koniecpol
Odbudowa drogi powiatowej nr 1082S na odcinku Grodzisko - Koniecpol w km 1+217 - 2+820, gmina Koniecpol - 2012 r. 969.788,27 Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie
Remont drogi gminnej Nr 680010 S w miejscowości Bobolice, Gmina Niegowa - 2012 r. 716.466,27 Gmina Niegowa
Odbudowa drogi powiatowej Nr 1712 S odcinek Niegowa - Ogorzelnik - 2012 r. 1.348.093,85 Powiat Myszkowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1777 S relacji Szczekociny - Rokitno - Dzwonowice (etap I) 2.735.618,46 Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu

WYBRANE INWESTYCJE ZREALIZOWANE W OKRESIE: 2009 r. – 2011 r.:

       

Nazwa zamówienia Wartość zamówienia (w zł)

Zamawiający

Przebudowa drogi powiatowej nr 1066 S w gminie Olsztyn - odc. od drogi krajowej nr 46 w m. Zrębice do granicy z gminą Janów, Powiat Częstochowski - 2011 rok

4.106.408,51

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1714 S ul. 1 Maja w Myszkowie odcinek od ul. Jaworznickiej do ul. Modrzejowskiej - 2011 rok 1.282.869,05 Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
Przebudowa drogi gminnej nr 700 007 S w miejscowości Cielętniki - ul. Ogrodowa, gm. Dąbrowa Zielona na odcinku 1040 mb od strony drogi wojewódzkiej nr 784 w kierunku Lasów Państwowych i granicy z gminą Gidle - 2011 rok

    

739.920,36 Gmina Dąbrowa Zielona
Remont drogi wojewódzkiej nr 795 Secemin - Szczekociny od km 1+500 do 2+380 długość 800 mb oraz w m. Psary od km 4+400 do km 4+975 długość 575 mb wraz z odwodnieniem - 2011 rok 594.708,97 Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
Przebudowa dróg gminnych nr 641751S, 641012S, 641752S w Zarzeczu i Pilicy wraz z budową kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dróg - 2010 rok 2.745.541,77 Urząd Miasta i Gminy w Pilicy
Przebudowa drogi powiatowej nr 1186K relacji Jelcza – Podmiejska Wola, na odcinku dł. 13,761km, od km 0+000 do km13+761 - 2009/2010 rok 8.136.171,30 Powiat Miechowski
Przebudowa dróg gminnych wraz z wybudowaniem infrastruktury towarzyszącej na os. Reja we Włoszczowie (ulice Norwida, Makuszyńskiego, Tuwima, Orzeszkowej, Dygasińskiego, Reja) - 2009/2010 rok 2.921.831,45 Gmina Włoszczowa